Syyskuun butoh-viikkotunnit ym. / Weekly butoh classes in September etc.

TIEDOTE / NEWSLETTER 9/2022

In English below.

Tässä tiedotteessa:

  • syyskuun teema & viikkotunnit
  • muutos MobilePay-maksuihin
  • kuun vieraileva opettaja
  • Anthonin asuinpaikan muutos & Jyväskylän butoilut

Hei!

Syyskuussa syvennymme butoh’n kurinalaisempaan puoleen. Kokeilemme muun muassa epätavallisia kehon asentoja ja harjoittelemme keskittymistä vaativia, pitkiä tehtävänantoja. Keskiössä on antautuminen – miten luoda tilaa tanssille rajatuissa olosuhteissa. Lähestymistapa on edelleen tutkiva ja kokeileva. Tarkoitus on kulkea oman kehon ehdoilla, sitä kuunnellen ja kunnioittaen. 

Viikkotunnit ovat keskiviikkona 7.9., 14.9., 21.9. ja 28.9. Mahdollisuuksien Talolla klo 17–19. Drop-in -käytäntö jatkuu, eli voit ilmaantua paikalle silloin, kun sinulle sopii. Sinun ei tarvitse ilmoittaa tulostasi ennakkoon. Tiedotan mahdollisista muutoksista sekä sähköpostitse että Iloluonnon sivuilla. Voit myös tiedustella minulta tilannetta puhelimitse tai sähköpostilla: 040 166 2655 (WA, Signal, tekstiviesti) / iloluonto ( ät ) gmail.com.

Hinta on tuttuun tapaan 5–10 € ja maksuvaihtoehtoina korttimaksu, käteinen ja MobilePay. Voit myös ostaa tunteja Iloluonnon verkkokaupasta. Huomaathan, että halutessasi voit ostaa verkkokaupasta tai maksaa viikkotuntien yhteydessä useampiakin kertoja ennakkoon. Ennakko-ostokset ovat voimassa 2022 kauden loppuun eli 14.12. saakka.

Muutos MobilePay-maksuihin

Vanha MobilePay-numero ei enää ole voimassa. Viikkotunnit voi maksaa suoraan Iloluonnon puhelinnumerolla 040 166 2655.

Syyskuun vieraileva opettaja

Syyskuun loppupuolella tutustumme leikkisästi butoh’n ja äänen yhtymäkohtiin. Tällöin vierailevana opettajana on Päivi Ala-Mutka. Aiempaa kokemusta äänityöskentelystä ei tarvita!

Mikäli sinua kiinnostaa vierailevan opettajan osa tai tietyn menetelmän tutkiminen yhteisohjauksessa butoh-viikkotunneilla ja/tai työpajoissa, ota yhteyttä minuun! Syksyllä on vielä hyvin tilaa odottamattomille yhdistelmille – mieluiten kuukauden teemoja kunnioittaen (ks. heinäkuun tiedote), mutta tämä on toki neuvoteltavissa. Sopikaamme käytännön järjestelyistä ja korvauksista keskenämme jahka jonkinlaisen toimintamallin olemme löytäneet. 

Anthonin asuinpaikan muutos & Jyväskylän butoilut

Olen elokuun lopussa muuttanut taloudellis-terveydellisistä syistä takaisin aiemmalle kotipaikkakunnalleni Kaustiselle. Tarkoitukseni on vierailla Jyväskylässä viikoittain keskiviikkona ja torstaina – butoilu kanssanne on siinä määrin antoisaa! Koska elämä kahdella paikkakunnalla voi kuitenkin osoittautua kuormittavaksi, pyydän teitä seuraamaan syys-lokakuussa säännöllisesti Iloluonnon kanavia siltä varalta, että päädyn väliaikaisesti harventamaan tapaamisia. Tiedotan toki muutoksista myös sähköpostitse.

Iloluonnon nettisivut: https://iloluonto.fi/ajankohtaista-current/
IG: https://www.instagram.com/iloluonto/ 
FB: https://www.facebook.com/iloaluonnosta 

Virkistävää viikkoa,
terveisin Anthoni


In this newsletter:

  • the theme of September & weekly classes
  • change to MobilePay payments
  • guest teacher of the month
  • Anthoni’s place of residence has changed & Jyväskylä butoh

Hi!

In September, we delve into the more disciplined side of butoh. Among other things, we try unusual body positions and practice long assignments that require concentration. The focus is on surrender – how to create space for dance in limited circumstances. The approach is still exploratory and experimental. The purpose is to work with your own body’s terms, listening to and respecting it.

The weekly classes are on Wednesday 7.9., 14.9., 21.9. and 28.9. at 17–19 on Mahdollisuuksien Talo. The drop-in arrangement continues, so you may appear in the classes that suit your timetable. You don’t have to register in advance. In case of changes I will notify you about arrangements by email and on Iloluonto’s webpage. You may also check the situation by telephone or email: 040 166 2655 (WA, Signal, SMS) or iloluonto ( ät ) gmail.com.

The fee is the usual 5–10 € and the payment options are card, cash and MobilePay. You may also purchase tickets on Iloluonto’s webshop. Please notice that you may also purchase on webshop or pay when in weekly classes several times in advance, if you wish. The prepaid purchases are valid until the end of season 2022 e.g. 14.12. 

Change to MobilePay payments

The old MobilePay number is no longer valid. Weekly classes can be paid directly by Iloluonto’s phone number 040 166 2655.

Guest teacher in September

At the end of September, we will playfully get to know the intersections of butoh and voice. In this case, the guest teacher is Päivi Ala-Mutka. No previous experience in working with voice is necessary!

If you wish to (co-)teach or explore a certain method in butoh-classes and/or in workshops, please contact me! It would be lovely to find room for surprising approaches in autumn, too. Preferably they’d follow the themes of the month (please check July’s newsletter), but that’s negotiable. Let us agree on arrangements and compensations in detail whence we have created a plan.

Anthoni’s place of residence has changed & Jyväskylä butoh

At the end of August, I moved back to my previous home town of Kaustinen for financial and health reasons. My intention is to visit Jyväskylä every week on Wednesdays and Thursdays – to dance butoh with you is so fulfilling! However, since living in two cities can prove to be a burden, I ask you to regularly watch Iloluonto’s channels in September-October, in case I end up temporarily reducing the number of meetings. Of course, I will also inform you about the changes by email.

Iloluonto’s website: https://iloluonto.fi/ajonkahtaista-current/
IG: https://www.instagram.com/iloluonto/ 
FB: https://www.facebook.com/iloaluonnosta 

I wish you refreshing week,
regards Anthoni