Olen opiskellut Vibrac-hoitajaksi Eino Roiha säätiössä (Skille-Lehikoinen Centre for Vibroacoustic Therapy and Research) Jyväskylässä ja sen myötä annan vibroakustista hoitoa. Hoidossa käytän tähän tarkoitukseen suunniteltua tyynyä tai patjaa.

Voit varata ajan hoitoihin puhelimitse 040 166 2655 (puhelu, tekstiviesti, WhatsApp tai Signal). Hoidon hinta on 40 eur/kerta (sisältää n. 10 min alkukartoituksen, n. 20 min vibroakustisen hoidon ja n. 10 min loppukeskustelun). 10 hoidon hoitopaketti maksaa 360 euroa.

Asun Jyväskylässä, joten parhaiten saat itsellesi ajan Jyväskylään. Olen silloin tällöin käymässä myös muilla paikkakunnilla. Kotikäynnit ovat myös mahdollisia.

Alla tarkempaa tietoa VA hoidosta.

VIBROAKUSTINEN HOITO (Vibroacoustic Treatment)

Humu-tyyny

Vibroakustisessa hoidossa (VA hoito) käytetään pulsoitua, sinimuotoista matalataajuista ääntä tarkoitusta varten suunnitellussa tuolissa, patjassa tai tyynyssä. Yleisemmin VA hoitoa käytetään asiakkaan lihas- ja muiden jännitystilojen helpottamiseksi ja yleiseen rentouttamiseen sekä unettomuuteen ja erilaisiin kiputiloihin.

VA hoidossa äänen värähtely kohdistuu hoitotuolista, -patjasta tai -tyynystä hoidattavan henkilön kehoon. Äänenpaineesta riippuen värähtely kohdistuu voimakkaammin tai heikommin kehoa kohti.

Vibroakustista hoitoa Humu-tyynyllä asiakkaan kotona.

Hoitotapahtuman aikana on usein käytössä taajuusvaihtelu, jossa taajuutta vaihdetaan hoidon aikana, jolloin saadaan katettua kehon eri osien ominaistaajuudet eli resonaatiot. Taajuusvaihtelua voidaan tehdä myös ns. skannauksen (scanning) omaisesti, jolloin taajuus liukuu hitaasti kohti eri taajuuksiin pulsaation aikana. Tällä tavoin asiakas pystyy hoidon aikana kertomaan missä kohtaa kehoa resonointi tuntuu.

Jos olet raskaana, sinulla on akuutti psyykkinen tai fysiologinen kriisi (esim. mielenterveydessä, välilevyn pullistuma, tyrä tai tulehdustila) tai sydämen tahdistin, niin hoitoa ei voi antaa.

Siniääni
Siniääni on yksinkertaista äänivärähtelyä, joka on tuotettavissa vain ääniraudalla tai tietokoneella. Siniäänessä on vain yksi ääniaalto ja yksi taajuus kerrallaan. Esimerkiksi ihmisäänessä ja soittimissa on monia taajuuksia saman aikaisesti päällekkäin.

Pulsoitu ääni
Pulsoitu ääni on äänenpainetason eli voimakkuuden vaihtelua tietyssä ajallisessa syklissä. Esimerkiksi 0 dB äänenvoimakkuus nostetaan 10 dB ja lasketaan takaisin 0 dB. Vaihtojen väli voi olla esim. 7 sekunttia.

Matalataajuinen värähtely
Matalataajuinen värähtely tapahtuu taajuusalueella 20–120 Hz. Tälle välille asettuu esimerkiksi kontrabasson matalimman kielen vapaa värähtely. 

Taajuuksien ajo-ohjelmistona käytän Viblab-ohjelmistoa.

Tutkimuksia ja julkaisuja

Juha Kuurajärvi (2022):, Vibraation vaikuttavat taajuudet: mekanismit, kehon hyvinvointi ja vertailu matkaharmoonini taajuuksiin, Kandidaatin tutkielma, Jyväskylän yliopisto

Elsa Campbell (2019): Vibroacoustic treatment and self-care for managing the chronic pain experience: An operational model, Tohtorin väitöskirja, Jyväskylän yliopisto

Ala-Ruona, E., Punkanen, M., & Campbell, E. (2015): Vibroacoustic Therapy : Conception, Development, and Future Directions, Musiikkiterapia-lehti 30 (1-2), 48-71.

Punkanen, Marko & Ala-Ruona, Esa (2012): Contemporary Vibroacoustic Therapy: Perspectives on Clinical Practice, Research, and Training, Music and Medicine Vol 4, No 3 (2012).

Ahonen, Heidi & Almeida, Quincy (2012): Good vibrations: using sound to treat disease. University of Toronto.

Punkanen, Marko & Ala-Ruona, Esa (2011): Making my Body a Safe Place to Stay: A Psychotherapeutically Oriented Approach to Vibroacoustic Therapy in Drug Rehabilitation. Tapaustutkimus. Developments in Music Therapy Practice: Case Study Perspectives (kirja) 350-367.

Ala-Ruona, Esa & Erkkilä, Jaakko (2003): Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001 (kirja).

Skille, Olav (1989): VibroAcoustic Therapy. Music Therapy, Volume 8, Issue 1, 1989, Pages 61–77.

Skille, O., Wigram, T. & Weekes, L. (1989): Vibroacoustic Therapy: The Therapeutic Effect of Low Frequency Sound on Specific Physical Disorders and Disabilities. British Journal of Music Therapy