In English below.

Butoh (butō, buto) on 1950-luvun lopun Japanissa syntynyt nykytanssin ja tanssiteatterin muoto, jonka yhtenä pyrkimyksenä oli synnyttää uudenlaista liikettä ja tanssi-ilmaisua. Sen perinteet ovat yhä vahvasti sidoksissa japanilaiseen kulttuuriin, josta esimerkiksi osa liikkeen tuottamisen menetelmistä on peräisin. Butoh ei kuitenkaan rajoitu perinteiseen japanilaisiin tanssiteatteriperinteisiin tai länsimaisiin tanssiestetiikkaan: Kabuki- ja Nō-teatterin lisäksi innoitusta voi ammentaa vaikkapa fyysisestä teatterista, surrealismista ja dadaismista sekä buddhalaisuudesta ja shamanismista. Butoh on mullistanut käsityksen siitä, mitä tanssi voi olla. Se on universaali muoto, jonka kautta pääsee tutkimusmatkalle omaan sisäiseen maisemaan, liikekieleen ja tanssiin.

BUTOH & ANTHONI

Olen tanssinut butoh’a vuodesta 2013 alkaen muun muassa Osku Leinosen ja Ken Main ohjauksessa. Viime vuosina olen opiskellut pääosin itsenäisesti ja kollegiaalisesti sekä toiminut esiintyvänä taiteilijana. Butoh-ohjaajana aloitin 2016 ja vuodesta 2021 olen toiminut Jyväskylä Butoh Festivalin taiteellisena johtajana. Vaikka olen opettanut lajia myös esittävän taiteen ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville, työskentelen mieluiten eri taustaisten ihmisten kanssa. Painotan ohjauksessa somaattisia eli kehoa ja mieltä yhdistäviä menetelmiä, jotka sopivat hyvin monenlaisille eletyille kehoille. Opetukseeni osallistuvista nuorimmat ovat olleet 10-vuotiaita, vanhimmat kahdeksannella vuosikymmenellään. Niin ikään monitaiteisuus kiehtoo minua. Kokemukseni mukaan butoh kietoutuu kauniisti musiikin lisäksi vaikkapa kuva-, sana- ja kädentaiteeseen sekä tila- ja paikkasidonnaisiin teoksiin.


ABOUT BUTOH

Butoh (butō, buto) is a contemporary dance and dance theatre form born in the end of 1950’s Japan. One of its original aims was to create fresh movement material and dance expression. Nowadays its traditions are still deeply rooted in Japanese culture; for example some of butoh’s movement methods originate from it. Yet butoh is not solely limited to Japanese dance traditions or contemporary Western aesthetics of dance. Amongst Kabuki and Nō Theatre a butohist may well draw inspiration from physical theatre, surrealism and dadaism or Buddhism and shamanism. Butoh has significantly changed the conception of dance. It is a universal form which offers an opportunity to explore one’s own inner landscape and ways to move and dance.

BUTOH & ANTHONI

I have been dancing butoh since 2013 under the guidance of, among others, Osku Leinonen and Ken Mai. In recent years, I have mainly studied independently and collegially and worked as a performing artist. I started as a Butoh Instructor in 2016 and since 2021 I have been the Artistic Director of the Jyväskylä Butoh Festival. Although I have also taught butoh to performing arts professionals and students, I prefer to work with people from different backgrounds. In my guidance, I emphasize somatic methods, i.e. methods that connect body and mind, which are well suited for many kinds of lived bodies. The youngest of those participating in my teaching have been 10 years old, the oldest in their eighth decade. I am also fascinated by versatility. In my experience, in addition to music, butoh is beautifully intertwined with, for example, visual arts, litarary art and handcraft, as well as site-specific works.