Maaliskuun butoh-viikkotunnit yms. / Weekly butoh-classes in March etc.

TIEDOTE / NEWSLETTER 2/2023

In English below.

Tässä tiedotteessa:

 • maaliskuun viikkotunnit ja työpaja
 • osallistu toukokuussa yhteiseen taidenäyttelyyn
 • Tidal–soittolista butoiluun
 • viikon vinkki: dokumenttielokuva Aluna – An Ecological Warning by the Kogi People

Hei!

Maaliskuussa jatkamme butoilua eletyn kehon ehdoilla. Helmikuussa lähestyimme aihetta vesielementin kautta; maaliskuussa tutustumme maahan. Tapaamiset ovat tuttuun tapaan Mahdollisuuksien Talolla. Viikkotunnit ovat keskiviikkona 15.3. ja 22.3. klo 17–19 ja niiden hinta on 5–10 € / kerta. Lauantain 18.3. syventävä työpaja on klo 10–14 ja sen hinta on 15–20 €. Tiedotan mahdollisista muutoksista sekä sähköpostitse että Iloluonnon sivuilla.

Huom! Ilmoittauduthan mukaan työpajaan viimeistään perjantaina 17.3. klo 18:00: iloluonto ( ät ) gmail.com tai puh. 040 166 2655 (WA, Signal, tekstiviesti). Työpaja toteutuu, jos osallistujia on vähintään neljä.

Maksuvaihtoehtoina viikkotunneilla ja työpajassa ovat korttimaksu, käteinen ja MobilePay. Voit myös ostaa tunteja Iloluonnon verkkokaupasta. Huomaathan, että halutessasi voit ostaa verkkokaupasta tai maksaa viikkotuntien yhteydessä useampiakin kertoja ennakkoon. Viime vuoden ennakko-ostot voit niin ikään hyvin käyttää tämän vuoden puolella.

Maaliskuun butoilut toteutan yhteistyössä Yläkulttuuri ry:n kanssa ja Kansalaisfoorumin tuella.

Osallistu toukokuussa yhteiseen taidenäyttelyyn

Helmi-toukokuussa syvennymme eletyn kehon kertomuksiin eli siihen, minkälaisia tanssillisia tarinoita kunkin kehomielen kokemuksista ja muistoista kumpuaa. Tutkimme yhdessä, minkälaisen liikkeellisen muodon ne ottavat ja millaisia vaikutelmia muiden kertomukset meissä herättävät. Tanssin ohella mukana kulkee muun muassa kuva- ja sanataide, tilalähtöisyys eli tilan innoittama taide sekä esineet.

Edellä mainitut kertomukset on mielestäni tärkeää jakaa muodossa tahi toisessa. Jos luot kevään mittaan eletyn kehon ja butoilun innoittamia teoksia, voit halutessasi osallistua yhteisnäyttelyyn toukokuussa. Olen varannut Yläkulttuuri ry:n ylläpitämän Vapaan Gallerian ja Virtuaaligallerian ajalle 1.–31.5.2023. Jos Mäkitorppa ei ole käytettävissä toukokuussa, näyttely toteutetaan yksinomaan digitaalisena.

Näyttelyn teema on Eletyn kehon kertomuksia. Teosten muoto ja genre ovat vapaat ja ne voivat olla luonnosmaisia tai vielä muotoutumassa. Voit osallistua vaikkapa runoilla ja kertomuksilla, piirustuksilla ja maalauksilla, äänimaisemalla, installaatiolla, käsityötaiteella tahi videoteoksella. Yksikin teos on tervetullut! Enimmillään Vapaaseen Galleriaan mahtunee noin kymmenen teosta per taiteilija, toki riippuen niiden luonteesta ja mitoista. Virtuaaligalleriassa enimmäismäärä on kymmenen teosta per taiteilija.

Näyttelyn pystytys on Mäkitorpalla lauantaina 29.4. klo 12–16 välillä. Lataan digitaaliset teokset – eli tiedostot sekä esittelytekstit – Virtuaaligalleriaan samana päivänä.

 • sopivat tiedostomuodot kuville: jpg, gif, png, pdf
 • tekstit: sähköposti, Google Docs, Word- tai OpenOffice-tiedostot – kerrothan, jos tekstin asettelulla tai fontilla on merkitystä!
 • video- ja äänitiedostot: linkki tai upotuskoodi esim. Youtubeen, Vimeoon tai Soundcloudiin

Näyttelyn avajaiset ovat maanantaina 1.5. klo 18–20. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tarjolla on pientä purtavaa nyyttärimeiningillä. Ohjelmaakin on luvassa, ehkä?

Näyttelyn saatteeksi toivon 23.4. mennessä sinulta enintään yhden A4:n mittaista esittelytekstiä. Tarvittavat tiedot ovat:

 • nimi tai nimimerkki, jolla tahdot esittäytyä
 • teosten nimet (jos on)
 • jos teos on ostettavissa, hintatoive ja yhteystietosi
 • halutessasi muutaman lauseen esittely itsestäsi ja/tai teosten synnystä
 • halutessasi linkki somekanavillesi, kotisivuillesi tms.
 • halutessasi muutama sana siitä, mitä eletty keho ja butoh sinulle parhaillaan merkitsevät – hyödynnän näitä näyttelyn esittelytekstiä luodessani

Tidal-soittolista butoiluun

Toisinaan esiin nousee kysymyksiä viikkotuntien musiikista. Tällä hetkellä päivitän ainoastaan Tidalin soittolistaa, joka löytyy oheisen linkin takaa:
https://tidal.com/browse/playlist/7d3c0787-6207-490b-a009-feee89b74e34

PS. Jos tahdot, voit lähettää minulle biisiehdotuksia listalle lisättäväksi! Kaikki musiikkityylit ovat tervetulleita, joskin suosin instrumentaalimusiikkia tai kappaleita, joiden sanoitukset ovat muilla kielillä kuin suomeksi / englanniksi / ruotsiksi.

Viikon vinkki: Dokumenttielokuva Aluna – An Ecological Warning by the Kogi People

Helmikuun viikkotunneilla, kun jaoimme kokemuksiimme liittyviä oivalluksia, mieleeni muistui muutama vuosi sitten näkemäni dokumenttielokuva. Vaikutuin tuolloin muun muassa kyseisen Kogi-kansan syvästä yhteydestä veteen ja ympäröivään luontoon. Erityisen pitkään mukanani kulki lausahdus: “To think is to listen.”

Elokuva löytyy kokonaisuudessaan ja maksutta sekä tekijöiden nettisivuilta (https://www.alunathemovie.com/) että Youtubesta (https://www.youtube.com/watch?v=ftFbCwJfs1I).

Hieman hupaisammin – ja silti varteenotettavasti – veden elementtiin samaistumista kuvailee Bruce Lee (https://invidious.snopyta.org/watch?v=cJMwBwFj5nQ). Olivierille kiitokset tämän jakamisesta! :’D

Valoisaa viikkoa,
terveisin Anthoni


In this newsletter:

 • weekly butoh classes and workshop in March
 • participate in a joint art exhibition in May
 • butoh playlist on Tidal
 • tip of the week: documentary film Aluna – An Ecological Warning by the Kogi People

Hey!

In March, we will continue butoh on the terms of a lived body. In February, we approached the topic through the element of water; in March we will explore the earthly element. As usual, the meetings are at Mahdollisuuksien Talo. Weekly classes are on Wednesday 15.3. and 22.3. from 17:00 to 19:00 and their price is 5–10 € / time. On Saturday 18.3. the in-depth workshop is from 10:00 to 14:00 and its price is 15–20 €. I will inform you about possible changes both by e-mail and on Iloluonto’s webpage.

Note! Please sign up to the workshop no later than Friday 17.3. at 18:00: iloluonto ( ät ) gmail.com or phone 040 166 2655 (WA, Signal, text message). The workshop takes place if there are at least four participants.

Payment options in weekly classes and workshop include card payment, cash and MobilePay. You can also purchase tickets on Iloluonto’s webshop. Please notice that you may also purchase on webshop or pay when in weekly classes several times in advance, if you wish. You can also use last year’s advance purchases this year.

I will carry out the March butoh classes in cooperation with Yläkulttuuri ry and with the support of Kansalaisfoorumi.

Participate in a joint art exhibition in May

In February–May, we will delve into the stories of a lived body. In other words we will explore what kind of dance and form springs from the experiences and memories of one’s bodymind, and what kind of impressions the stories of others evoke in our being. In addition to dance, visual and literary arts, site specific art – i.e. art inspired by space – and objects are included.

I think it is important to share the above-mentioned stories in one form or another. So, if you create works inspired by a lived body and butoh during spring, you may participate in the joint exhibition in May. I have reserved Vapaa Galleria and Virtuaaligalleria, maintained by Yläkulttuuri ry, for 1.–31.5.2023. If Mäkitorppa is not available in May, the exhibition will be held exclusively digitally.

The theme of the exhibition is Lived Body Stories. The form and genre of the works are free and they can be sketchy or work-in-progress. You can participate, for example, with poems and stories, drawings and paintings, or throw in a soundscape, an installation, handicrafts or a video piece. Even one work is welcome! At most, the Vapaa Galleria can accommodate about ten works per artist, of course depending on their nature and dimensions. In Virtuaaligalleria, the maximum number is ten works per artist.

The exhibition will be set up at Mäkitorpa on Saturday, 29.4. between 12:00 and 16:00. I will upload the digital works – i.e. files and introductory texts – to Virtuaaligalleria on the same day.

 • suitable file formats for images: jpg, gif, png, pdf
 • texts: e-mail, Google Docs, Word or OpenOffice files – please let me know if the layout or font of the text is important!
 • video and audio files: link or embed code to e.g. Youtube, Vimeo or Soundcloud

The opening of the exhibition is on Monday, 1.5. from 18:00 to 20:00. The event is free and open to everyone. Snacks are available, preferably in a potluck way. There is also some programme, maybe?

To accompany the exhibition, I would like an introductory text of no more than one A4 size. Please send it to me no later than 23.4. The necessary information is:

 • the name or nickname you want to use to introduce yourself
 • titles of works (if any)
 • if the work is available for purchase, the desired price and your contact information
 • if you want, a few sentences introduction about yourself and/or the creation of the works
 • if you want, a link to your social media channels, website, etc.
 • if you want, a few words about what a lived body and butoh mean to you right now – I use these when creating the introductory text for the exhibition

Butoh playlist on Tidal

Every now and then in the weekly classes there are inquiries about the music played. Currently I’m updating only my Tidal playlist, which you can find following this link:
https://tidal.com/browse/playlist/7d3c0787-6207-490b-a009-feee89b74e34

PS. If you wish, feel free to send me a link to songs you’d like to hear on the list! All genres are welcome, though I prefer instrumental music or songs whose lyrics are in other languages than Finnish / English / Swedish.

Tip of the week: Documentary film Aluna – An Ecological Warning by the Kogi People

During the weekly classes in February, when we shared insights related to our experiences, I remembered a documentary film I saw a few years ago. At that time, I was impressed, among other things, by the deep connection the Kogi people have with water and the Natural World. For a long time I carried this insight learned from them: ”To think is to listen.”

The full film can be found free of charge on the authors’ website (https://www.alunathemovie.com/) and on Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ftFbCwJfs1I).

A somewhat funny – and still worthwhile – way of identifying with the element of water is described by Bruce Lee (https://invidious.snopyta.org/watch?v=cJMwBwFj5nQ). Thanks to Olivier for sharing this! :’D

Wish you a lightfull week,
best regards, Anthoni