Kevään butoh-viikkotunnit yms. / Weekly butoh classes in spring etc.

TIEDOTE / NEWSLETTER 1/2023

Edit: Toukokuun butoh-tuntien ajankohta on päivitetty 19.4.2023. // The schedule of the butoh classes in May has been updated 19.4.2023.

In English below.

Tässä tiedotteessa:

  • kevään viikkotunnit ja työpajat
  • kevään teema – eletyn kehon kertomuksia
  • Tidal–soittolista butoiluun

Hei!

Kevään myötä butoh-tunteihin tulee muutoksia. Suunnitelmani on vierailla Jyväskylässä kerran kuussa, jolloin on oivasti aikaa myös butoilulle. Tunnit ovat putkeen siten, että viikkotunnit ovat kahtena peräkkäisenä keskiviikkona ja niiden välissä on lauantainen syventävä työpaja (ks. päivämäärät alempaa). Tiedotan mahdollisista muutoksista sekä sähköpostitse että Iloluonnon sivuilla. Voit myös tiedustella minulta tilannetta puhelimitse tai sähköpostilla: 040 166 2655 (WA, Signal, tekstiviesti) / iloluonto ( ät ) gmail.com.

Drop-in -käytäntö jatkuu, eli sinun ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Tapaamiset ovat tuttuun tapaan Mahdollisuuksien Talolla. Keskiviikon tunnit ovat klo 17–19 ja niiden hinta on 5–10 € / kerta. Lauantain työpajat ovat klo 10–14 ja niiden hinta on 15–20 € / kerta. Maksuvaihtoehtoina ovat korttimaksu, käteinen ja MobilePay. Voit myös ostaa tunteja Iloluonnon verkkokaupasta. Huomaathan, että halutessasi voit ostaa verkkokaupasta tai maksaa viikkotuntien yhteydessä useampiakin kertoja ennakkoon. Viime vuoden ennakko-ostot voit niin ikään hyvin käyttää tämän vuoden puolella.

Helmikuu
– ke 8.2. klo 17–19
– la 11.2. klo 10–14
– ke 15.2. klo 17–19
Maaliskuu
– ke 15.3. klo 17–19
– la 18.3. klo 10–14
– ke 22.3. klo 17–19
Huhtikuu
– ke 12.4. klo 17–19
– la 15.4. klo 10–14
– ke 19.4. klo 17–19
Toukokuu (päivitetty)
– ke 3.5. klo 17–19
– la 6.5. klo 11–15
– ke 10.5. klo 17–19
Kevään 2023 viikkotunnit ja työpajat.

Kevään teema – eletyn kehon kertomuksia

Keväällä syvennymme eletyn kehon kertomuksiin eli siihen, minkälaisia tanssillisia tarinoita kunkin kehomielen kokemuksista ja muistoista kumpuaa. Tutkimme yhdessä, minkälaisen liikkeellisen muodon ne ottavat ja millaisia vaikutelmia muiden kertomukset meissä herättävät. Tanssin ohella mukana kulkee muun muassa kuva- ja sanataide, tilalähtöisyys eli tilan innoittama taide sekä esineet. Huhti-toukokuussa tarjoan tilaisuuden asettua katseen alle esimerkiksi pienimuotoisen esitysluonnoksen yhteydessä.

Tidal-soittolista butoiluun

Toisinaan esiin nousee kysymyksiä viikkotuntien musiikista. Tällä hetkellä päivitän ainoastaan Tidalin soittolistaa, joka löytyy oheisen linkin takaa:
https://tidal.com/browse/playlist/7d3c0787-6207-490b-a009-feee89b74e34

PS. Jos tahdot, voit lähettää minulle biisiehdotuksia listalle lisättäväksi! Kaikki musiikkityylit ovat tervetulleita, joskin suosin instrumentaalimusiikkia tai kappaleita, joiden sanoitukset ovat muilla kielillä kuin suomeksi / englanniksi / ruotsiksi.

Rauhaisaa viikkoa,
terveisin Anthoni


In this newsletter:

  • weekly classes and workshops in spring
  • theme of spring – stories of a lived body
  • butoh playlist on Tidal

Hey!

With spring, there will be changes to the butoh classes. My plan is to visit Jyväskylä once a month, and then there is also plenty of time for butoh. The classes are continuous in such a way that the weekly classes are on two consecutive Wednesdays and there is an in-depth workshop on Saturday between them (check the dates below). I will inform you about possible changes both by e-mail and on Iloluonto’s webpage. You can also ask me about the situation by phone or email: 040 166 2655 (WA, Signal, SMS) / iloluonto ( ät ) gmail.com.

The drop-in policy continues, so you don’t need to register in advance. The meetings are as usual on Mahdollisuuksien Talo. Wednesday classes are at 17–19 and their price is 5–10 € per session. Saturday workshops are at 10–14 and their price is 15–20 € per time. Payment options include card payment, cash and MobilePay. You can also purchase tickets on Iloluonto’s webshop. Please notice that you may also purchase on webshop or pay when in weekly classes several times in advance, if you wish. You can also use last year’s advance purchases this year.

February
– Wed 8.2. at 17–19
– Sat 11.2. at 10–14
– Wed 15.2. at 17–19
March
– Wed 15.3. at 17–19
– Sat 18.3. at 10–14
– Wed 22.3. at 17–19
April
– Wed 12.4. at 17–19
– Sat 15.4. at 10–14
– Wed 19.4. at 17–19
May (updated)
– Wed 3.5. at 17–19
– Sat 6.5. at 11–15
– Wed 10.5. at 17–19
Weekly classes and workshops in spring 2023.

Theme of spring – stories of a lived body

In the spring, we will delve into the stories of a lived body. In other words we will explore what kind of dance and form springs from the experiences and memories of one’s bodymind, and what kind of impressions the stories of others evoke in our being. In addition to dance, visual and literary arts, site specific art – i.e. art inspired by space – and objects are included. In April – May I offer the opportunity to be under a gaze. We may, for example, create a small-scale performance draft.

Butoh playlist on Tidal

Every now and then in the weekly classes there are inquiries about the music played. Currently I’m updating only my Tidal playlist, which you can find following this link:
https://tidal.com/browse/playlist/7d3c0787-6207-490b-a009-feee89b74e34

PS. If you wish, feel free to send me a link to songs you’d like to hear on the list! All genres are welcome, though I prefer instrumental music or songs whose lyrics are in other languages than Finnish / English / Swedish.

Wish you a peaceful week,
best regards, Anthoni