Butoh 2

KOKOONTUMISET PERUTTU AJALTA 9.-18.12. HARJOITUKSET SIIRTYVÄT MAHDOLLISESTI TAMMIKUUHUN 2022. // REHEARSALS BETWEEN 9.-18.12. ARE CANCELED. WE MIGHT CONTINUE IN JANUARY 2022.

TIEDOTE / NEWSLETTER 28.9.2021.
Butoh 2

In English below.

Hei sinä butoh’sta ja esillä olosta kiinnostunut!

Aloitan lokakuussa uuden Butoh 2 -ryhmän, jonka tarkoituksena on syventyä tiettyihin teemoihin ja suunnata kohden katseen alla oloa. Tässäkään ryhmässä et tarvitse aiempaa kokemusta butoh’sta tai esiintymisestä, mutta sinun tulee sitoutua siihen, että osallistut esityksiin. Harjoituksiin voit osallistua yhden tai useamman kerran. Tämä tarkoittaa sitä, että “panoksesi” esillä oloon voi olla täysin erilainen kuin kanssakulkijasi – ja se on kaunista!

Harjoitukset ovat 14.10.–16.12. Mäkitorpalla (Pitkäkatu 25) pääsääntöisesti torstaisin klo 18–20. Esitykset ovat samassa paikassa pe–su 17.–19.12. klo 17–20 välillä. Tarkemman harjoitusaikataulun löydät alempaa. Ilmoittauduthan ennakkoon harjoituksiin kalenterin kautta. Salasana on Butoh2021. Voit ilmoittautua kaikkiin harjoituksiin yhdellä kertaa tai vaikka viikoittain, miten sinulle parhaiten sopii. Tarvitsen tiedon osallistujamäärästä suunnittelua varten, ja sen tulee olla minulla viimeistään harjoituskertaa edeltävänä päivänä eli kyseisen viikon keskiviikkona tai lauantaina.

Lisätietoja voit kysellä minulta joko kasvokkain, sähköpostitse (iloluonto ( ät ) gmail.com) tai puhelimitse 040 166 2655 (WA, Signal, tekstiviesti, soitto).

Kirpeänraikkaita ja valoisia syyspäiviä,
terveisin Anthoni


Yleistä informaatiota

Teoksen tuottaa ja ohjaa Anthoni Levonsaari yhteistyössä Yläkulttuuri ry:n kanssa. Teos on tuotettu Kansalaisfoorumin tuella.

Teos on prosessisuuntautunut eli sen painopiste on teemojen tutkimisessa ja materiaalin keräämisessä, ei valmiin koreografian opettelussa ja toistamisessa. Esityksessä tulee kuitenkin olemaan koreografia; jonkinlainen yksinkertainen ulkoinen muoto. Se synnytetään ohjatusti, valikoitujen kokemusten ja huomioiden pohjalta. 

Teoksessa on ryhmälähtöisiä elementtejä eli teemat, liikemateriaali, teoksen nimi, puvustus ym. kerätään mukana olijoiden kokemusten kautta. Mitä useammin osallistut, sitä enemmän voit vaikuttaa kokonaisuuteen!

Teos rakennetaan kevyesti. Harjoituksia on yhtenä tai kahtena päivänä viikossa 2–3 tuntia kerrallaan. Esitykset tulevat kestoltaan olemaan 20–40 minuuttia ja niitä on sopimuksen mukaan 1–3. 

Voimme suunnata esitykset joko läheisille henkilöille ja/tai kaikille avoimiksi. Päätämme tämän harjoituskauden alkupuoliskolla, ennen teemoihin syventymistä.

Harjoituskausi

 • to 14.10. klo 18–20: Tutustuminen I
 • to 21.10. klo 18–20: Tutustuminen II
 • su 24.10. klo 18–20: Teeman valinta I
 • to 4.11. klo 18–20: Teeman valinta II
 • to 11.11. klo 18–20: Teemaan syventyminen I
 • to 18.11. klo 18–20: Teemaan syventyminen II
 • to 25.11. klo 18–20: Karsiminen ja hiominen I
 • to 2.12. klo 18–20: Karsiminen ja hiominen II
 • to 9.12. klo 18–20: Läpimeno I
 • su 12.12. klo 18–20: Läpimeno II
 • to 16.12. klo 18–20: Kenraali

Esitykset (1–3 kpl)

 • pe 17.12. klo 17-20 välillä
 • la 18.12. klo 17-20 välillä
 • su 19.12. klo 17-20 välillä

Hey you, who are interested in butoh and performing!

In October, I will start a new Butoh 2 -group that aims to delve into specific themes and focus on being under the gaze. You don’t need to have previous experience in butoh or performing, but you should commit to attending performances. You can participate in the gatherings one or more times. This means that your “contribution” to the whole may be completely different from that of your fellow traveler – and it’s beautiful!

The gatherings are from October 14 to December 16 in Mäkitorpa (Pitkäkatu 25), mainly on Thursdays from 6 pm to 8 pm. The performances are in the same place Fri – Sun 17.–19.12. between 5pm and 8pm. You can find a more detailed training schedule below. Please register in advance for the gatherings via the calendar. The password is Butoh2021. You can sign up for all the gatherings at once or even weekly depending on what works best for you. I need information on the number of participants for planning, and I should have it no later than the day before the training session, i.e. Wednesday or Saturday of that week.

You can ask me for more information either face to face, by e-mail (iloluonto ( ät ) gmail.com) or by phone on 040 166 2655 (WA, Signal, SMS, call).

Wishing you bright and brisk autumn days,
regards Anthoni


General Information

The piece is produced and directed by Anthoni Levonsaari in cooperation with Yläkulttuuri ry. The piece will be produced with the support of Kansalaisfoorumi.

The piece is process-oriented, i.e. its focus is on researching themes and collecting material, not on learning and repeating choreography. However, there will be choreography in the performance; some simple external form. I will guide the creation process, and the choreography will be based on selected experiences and observations. 

The piece has devising elements, i.e. themes, movement material, work title, costume, etc. are collected through the experiences of those involved. The more often you participate, the more you can influence the whole!

The piece is lightly constructed. There are exercises one or two days a week for 2–3 hours at a time. The performances will last 20–40 minutes and according to our agreement there will be 1–3 of them. 

The performances may either be to our close ones and / or open to everyone. We will conclude this in the beginning of the training period, before delving into the themes.

Training Period

 • Thu 14.10. 18–20: Introduction I
 • Thu 21.10. 18–20: Introduction II
 • Sun 24.10. 18–20: Choice of theme I
 • Thu 4.11. 18–20: Choice of theme II
 • Thu 11.11. 18–20: Deepening of the theme I
 • Thu 18.11. 18–20: Deepening of the theme II
 • Thu 25.11. 18–20: Pruning and honing I
 • Thu 2.12. 18–20: Pruning and honing II
 • Thu 9.12. 18–20: Passage I
 • Sun 12.12. 18-20: Passage II
 • Thu 16.12. 18–20: Dress rehearsal

Performances (1–3 pieces)

 • Fri 17.12. from 5 pm to 8 pm
 • Sat 18.12. from 5 pm to 8 pm
 • Sun 19.12. between 5pm and 8pm